Thời điểm dư luận bức xúc về việc một người tự xưng là 'giáo viên' (GV) ở trung tâm ngoại ngữ mạt sát học viên cũng là lúc Bộ GD-ĐT công bố dự thảo Quy chế hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. 

 

Dự thảo này có quy định rõ về điều kiện, trách nhiệm và quyền của GV trong các trung tâm ngoại ngữ. Cụ thể, GV người VN dạy ngoại ngữ phải có bằng CĐ sư phạm ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tối thiểu từ bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho VN và tương đương) trở lên.

 

Dự thảo này cũng nêu rõ: GV dạy trung tâm ngoại ngữ, tin học phải giữ gìn phẩm chất, uy tín, danh dự nhà giáo; gương mẫu trước học viên, tôn trọng nhân cách, đối xử công bằng và bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của học viên. Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của GV phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học viên. Trang phục của GV phải chỉnh tề, giản dị, phù hợp với hoạt động sư phạm.

 

https://thanhnien.vn/giao-duc/ngon-ngu-cua-giao-vien-o-trung-tam-ngoai-ngu-phai-dung-muc-961481.html  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè