Thông báo

 

 

 

NGHỈ HẾT THÁNG 4 / 2020

 

 

 

Thầy Cô thông báo đến tất cả các lớp

 

 

 

nghỉ hết tháng 4.

 

 

 

Thứ 2, ngày 04/5/2020,

 

 

 

Thầy Cô làm việc trở lại.

 

 

 

 

Các bạn vui lòng đăng ký lớp online/sms/v.v...

 

 

 

trước ngày 20/4 để được giảm 50%

 

 

 

cho các lớp học nhé.

 

 

 

 

Trân trọng. 

 

 

 

Thầy Phát - Cô Hiền 

 

 

 

 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè