Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xin ý kiến về dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học. So với quy chế ban hành năm 2011, dự thảo có một số điều chỉnh, đặc biệt là quy định cụ thể và yêu cầu cao hơn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của nhân sự ở các trung tâm này.

 

Giám đốc và phó giám đốc trung tâm phải có nhân thân tốt; có năng lực quản lý; đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ hoặc tin học hoặc tốt nghiệp đại học và có chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ, tin học; đã hoạt động trong lĩnh vực giáo dục trong nước hoặc quốc tế ít nhất 3 năm... Nhiệm kỳ giám đốc là 5 năm. Trong quy chế năm 2011, chức danh phó giám đốc có thể tốt nghiệp cao đẳng

 

Giáo viên trung tâm, nếu là người Việt Nam dạy tin học, cần có bằng cao đẳng sư phạm tin học trở lên hoặc bằng cao đẳng tin học trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm. 

 

Giáo viên Việt Nam dạy ngoại ngữ phải tốt nghiệp cao đẳng sư phạm ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tối thiểu từ bậc 4 (theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương) trở lên; hoặc có bằng cao đẳng ngoại ngữ trở lên và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm, chứng chỉ năng lực ngoại ngữ tối thiếu từ bậc 4 trở lên.

 

Theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, người có chứng chỉ bậc 4 có thể hiểu ý chính của một văn bản phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng, kể cả trao đổi kỹ thuật thuộc lĩnh vực chuyên môn của bản thân. Người này phải giao tiếp trôi chảy, tự nhiên với người bản ngữ, viết được các văn bản rõ ràng, chi tiết với nhiều chủ đề và giải thích quan điểm của bản thân về một vấn đề...

 

Ngoài ra, dự thảo bổ sung giáo viên là nước ngoài giảng dạy ở trung tâm ngoại ngữ, tin học, văn bản năm 2011 không đề cập. Cụ thể, những người này cần có bằng đại học trở lên và chứng chỉ đào tạo ngoại ngữ, tin học. 

 

"Hành vi, ngôn ngữ ứng xử của giáo viên phải mẫu mực, có tác dụng giáo dục đối với học viên. Trang phục của giáo viên phải chỉnh tề, giản dị, phù hợp với hoạt động sư phạm", dự thảo nêu rõ nhiệm vụ của người dạy học ở trung tâm. 

 

Một chương về Điều kiện, thẩm quyền thành lập, trình tự, thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể trung tâm ngoại ngữ, tin học với các quy định, hướng dẫn thủ tục ở quy chế 2011 bị bỏ hoàn toàn trong dự thảo mới. Văn bản đang xin ý kiến ngoài ra còn bỏ quy định về tỷ lệ trung bình không quá 25 học viên/giáo viên/ca học. Nội dung này được chuyển thành "mỗi lớp học có một giáo viên chủ nhiệm và lớp trưởng". 

 

Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học được lấy ý kiến đến hết ngày 27/6. 

 

https://vnexpress.net/tin-tuc/giao-duc/giam-doc-trung-tam-ngoai-ngu-phai-tot-nghiep-dai-hoc-ngoai-ngu-3747783.html 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè