1. ĐỐI TƯỢNG

- Các bạn cần bằng Toeic 550 trở lên gấp trong vòng 1.5 tháng

- Các bạn cần bằng Toeic 700+ trở lên gấp trong vòng 3 tháng

4. QUÀ TẶNG

 

-Bộ sách e-book từ vựng nâng cao

-Bộ sách e-book văn phạm Oxford & Cambridge nâng cao

-Bộ sách e-book reading từ căn bản đến nâng cao

-Bộ sách e-book writing nâng cao

-Bộ sách e-book giải đề Toeic mỗi ngày

2. THỜI GIAN

 

- Tuần học 2 buổi online, buổi học kéo dài 1.5h

- Khóa học 6 - 10 tuần

3. NỘI DUNG

- Văn phạm-Từ vựng nâng cao

- Luyện thực hành giải đề Toeic

- Học lý thuyết, ôn tập giải đề Toeic từ 500+ đến 750+ mỗi tuần

5. HỌC PHÍ

TOEIC CẤP TỐC 500+ (HỌC 6 TUẦN):

- 4,000,000 đ/trọn khóa Toeic 500+ (HS-SV)

- 5,000,000 đ/trọn khóa (Người đi làm)

TOEIC CẤP TỐC 700+ (HỌC 10 TUẦN):

- 4,500,000 đ/trọn khóa Toeic 700+ (HS-SV)

- 6,000,000 đ/trọn khóa (Người đi làm)

 

CAM KẾT KHÓA HỌC

·               Hoàn tiền 100% sau khi học 2 tuần nếu không hài lòng bất kỳ lý do nào

·               Mục tiêu đề ra: Học là phải tiến bộ-hiệu quả. Thúc giục làm đề thi mẫu liên tục. Thi thật là phải đậu.

 

NGÀY KHAI GIẢNG Năm 2022:

TOEIC ONLINE CẤP TỐC 500+ (HỌC 6 TUẦN)

-       Lớp Thứ 2 – 4, 19:30 – 21:00, khai giảng 6/6  &  20/6  &  4/7  &  18/7  &  08/8  &  22/8

-       Lớp Thứ 3 – 5, 20:30 – 22:00, khai giảng 7/6  &  21/6  &  5/7  &  19/7  &  09/8  &  23/8

-       Lớp Thứ 2 – 4, 08:00 – 09:30, khai giảng 8/6  &  22/6  &  6/7  &  20/7  &  10/8  &  24/8

-       Lớp Thứ 3 – 5, 10:00 – 11:30, khai giảng 9/6  &  23/6  &  7/7  &  21/7  &  11/8  &  25/8

 

TOEIC ONLINE CẤP TỐC 700+ (HỌC 10 TUẦN)

-       Lớp Thứ 4 – 6, 09:30 – 11:00, khai giảng 08/6  &  22/6  &  6/7  &  20/7  &  10/8  &  24/8

-       Lớp Thứ 3 – 5, 20:30 – 22:00, khai giảng 09/6  &  23/6  &  7/7  &  21/7  &  11/8  &  25/8

-       Lớp Thứ 4 – 6, 21:00 – 22:30, khai giảng 10/6  &  24/6  &  8/7  &  22/7  &  12/8  &  26/8

 

 -CÁC BẠN THAM KHẢO CÁC LỚP TOEIC ONLINE CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU TẠI ĐÂY

 

-CÁC BẠN THAM KHẢO CÁC LỚP TOEIC ONLINE 500+, 700+ TẠI ĐÂY

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè