1. ĐỐI TƯỢNG

- Các bạn có nền tảng AV trình độ trung cấp trở lên (~ 400+)

- Cần bằng Toeic 500 trở lên

- Cần bằng Toeic 700+ trở lên

4. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

 

-Ôn tập 25 chủ đề từ vựng nâng cao, nắm rõ các kiểu cấu trúc - văn phạm nâng cao

-Nghe hiểu và thực hành các đề Toeic

-Phương pháp đánh trắc nghiệm nhanh và chính xác cao nhất

-Đọc hiểu các bài đọc trong các đề thi 

-Thực hành giải đề thi mẫu các đợt thi gần nhất 

2. THỜI GIAN

 

Tuần học 2 buổi trực tiếp, buổi học kéo dài 2h

- Khóa học 12 tuần

3. NỘI DUNG

- Văn phạm-Từ vựng nâng cao

- Luyện nghe-đọc nâng cao và thực hành giải đề Toeic

- Học lý thuyết, ôn tập giải đề Toeic từ 500+ đến 750+ mỗi tuần

5. HỌC PHÍ

     Toeic 500+:

- 3,900,000 đ/trọn khóa 12 tuần (HS-SV)

- 4,600,000 đ/trọn khóa (Người đi làm)

     Toeic 700+:

- 4,200,000 đ/trọn khóa 12 tuần (HS-SV)

- 4,900,000 đ/trọn khóa (Người đi làm)

 

CAM KẾT KHÓA HỌC

·               Hoàn tiền 100% sau khi học 2 tuần nếu không hài lòng bất kỳ lý do nào.

·               Mục tiêu đề ra: Học là phải tiến bộ-hiệu quả. Làm đề thi mẫu liên tục. Thi thật là phải đạt điểm đề ra.

 

NGÀY KHAI GIẢNG Năm 2023:

LỚP TOEIC 500+

-   Lớp Thứ 2 – 410:00 – 12:00, khai giảng 04/12  &  18/12

-   Lớp Thứ 3 – 508:00 – 10:00, khai giảng 05/12  &  19/12

-   Lớp Thứ 2 – 415:00 – 17:00, khai giảng 06/12  &  20/12

-   Lớp Thứ 3 – 513:00 – 15:00, khai giảng 07/12  &  21/12

-   Lớp Thứ 2 – 419:30 – 21:30, khai giảng 04/12  &  18/12

-   Lớp Thứ 3 – 517:30 – 19:30, khai giảng 05/12  &  19/12

 

LỚP TOEIC 700+

-   Lớp Thứ 2 – 413:00 – 15:00, khai giảng 11/12  &  25/12

-   Lớp Thứ 3 – 515:00 – 17:00, khai giảng 12/12  &  26/12

-   Lớp Thứ 2 – 419:30 – 21:30, khai giảng 04/12  &  18/12

 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- -------------------------

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè