1. ĐỐI TƯỢNG

- Các bạn có nền tảng AV trình độ trung cấp trở lên (~ 400+)

- Cần bằng Toeic 500 trở lên

- Cần bằng Toeic 700+ trở lên

4. QUÀ TẶNG

 

-Bộ sách e-book từ vựng nâng cao

-Bộ sách e-book văn phạm Oxford & Cambridge nâng cao

-Bộ sách e-book reading các lĩnh vực từ căn bản đến nâng cao

-Bộ sách e-book writing nâng cao

-Hơn 300 video học tiếng Anh mỗi ngày

2. THỜI GIAN

 

- Tuần học 2 buổi online, buổi học kéo dài 1.5h

- Khóa học 12 tuần

3. NỘI DUNG

- Văn phạm-Từ vựng nâng cao

- Luyện nghe-đọc nâng cao và thực hành giải đề Toeic

- Học lý thuyết, ôn tập giải đề Toeic từ 500+ đến 750+ mỗi tuần

5. HỌC PHÍ

     Toeic 500+:

- 3,000,000 đ/trọn khóa Toeic 500+ (HS-SV)

- 3,600,000 đ/trọn khóa (Người đi làm)

     Toeic 700+:

- 3,300,000 đ/trọn khóa Toeic 700+ (HS-SV)

- 3,900,000 đ/trọn khóa (Người đi làm)

 

CAM KẾT KHÓA HỌC

·               Hoàn tiền 100% sau khi học 2 tuần nếu không hài lòng bất kỳ lý do nào.

·               Mục tiêu đề ra: Học là phải tiến bộ-hiệu quả. Làm đề thi mẫu liên tục. Thi thật là phải đạt.

 

NGÀY KHAI GIẢNG Năm 2022:

TOEIC ONLINE 500+

-       Lớp Thứ 2 – 4, 08:00 – 09:30, khai giảng 6/6  &  20/6  &  4/7  &  18/7  &  08/8  &  22/8

-       Lớp Thứ 3 – 5, 10:00 – 11:30, khai giảng 7/6  &  21/6  &  5/7  &  19/7  &  09/8  &  23/8

-       Lớp Thứ 2 – 4, 18:00 – 19:30, khai giảng 8/6  &  22/6  &  6/7  &  20/7  &  10/8  &  24/8

-       Lớp Thứ 3 – 5, 19:30 – 21:00, khai giảng 9/6  &  23/6  &  7/7  &  21/7  &  11/8  &  25/8

-       Lớp Thứ 2 – 4, 19:30 – 21:00, khai giảng 6/6  &  20/6  &  4/7  &  18/7  &  08/8  &  22/8

-       Lớp Thứ 7–CN, 10:00 – 11:30, khai giảng 5/6  &  19/6  &  3/7  &  17/7  &  07/8  &  21/8

 

TOEIC ONLINE 700+

-       Lớp Thứ 4 – 6, 09:30 – 11:00, khai giảng 08/6  &  22/6  &  6/7  &  20/7  &  10/8  &  24/8

-       Lớp Thứ 3 – 5, 20:30 – 22:00, khai giảng 09/6  &  23/6  &  7/7  &  21/7  &  11/8  &  25/8

-       Lớp Thứ 4 – 6, 21:00 – 22:30, khai giảng 10/6  &  24/6  &  8/7  &  22/7  &  12/8  &  26/8

 

-CÁC BẠN THAM KHẢO CÁC LỚP TOEIC ONLINE CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU TẠI ĐÂY 

-CÁC BẠN THAM KHẢO CÁC LỚP TOEIC ONLINE 500+, 700+ TẠI ĐÂY 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè