1. ĐỐI TƯỢNG

- Các bạn có nền tảng AV căn bản từ bậc THPT nhưng còn yếu, AV chưa vững.

- Cần bằng Toeic 350-400 điểm.

4. QUÀ TẶNG

 

-Bộ sách e-book từ vựng cơ bản

-Bộ sách e-book văn phạm Oxford & Cambridge cơ bản

-Bộ sách e-book reading các lĩnh vực căn bản

-Bộ sách e-book writing cơ bản

-Hơn 100 video học tiếng Anh mỗi ngày

2. THỜI GIAN

 

- Tuần học 2 buổi online, buổi học kéo dài 1.5h

- Khóa học 8 tuần

3. NỘI DUNG

- Văn phạm-Từ vựng căn bản

- Luyện nghe-nói-đọc-viết căn bản

5. HỌC PHÍ

- 1,500,000 đ/trọn khóa (Người đi làm)

- 1,200,000 đ/trọn khóa (HS-SV)

 

CAM KẾT KHÓA HỌC

·      Hoàn tiền 100% sau khi học 2 tuần nếu không hài lòng bất kỳ lý do nào

·      Mục tiêu đề ra: Học là phải tiến bộ-hiệu quả để học các lớp nâng cao

 

NGÀY KHAI GIẢNG Năm 2022: CÁC LỚP TOEIC ONLINE CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

-       Lớp Thứ 2 – 4, 08:00 – 09:30, khai giảng 6/6  &  20/6  &  4/7  &  18/7  &  08/8  &  22/8

-       Lớp Thứ 3 – 5, 10:00 – 11:30, khai giảng 7/6  &  21/6  &  5/7  &  19/7  &  09/8  &  23/8

-       Lớp Thứ 2 – 4, 18:00 – 19:30, khai giảng 8/6  &  22/6  &  6/7  &  20/7  &  10/8  &  24/8

-       Lớp Thứ 3 – 5, 19:30 – 21:00, khai giảng 9/6  &  23/6  &  7/7  &  21/7  &  11/8  &  25/8

-       Lớp Thứ 2 – 4, 19:30 – 21:00, khai giảng 6/6  &  20/6  &  4/7  &  18/7  &  08/8  &  22/8

-       Lớp Thứ 7–CN, 10:00 – 11:30, khai giảng 4/6  &  18/6  &  2/7  &  16/7  &  06/8  &  20/8

 

-CÁC BẠN THAM KHẢO CÁC LỚP TOEIC ONLINE CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU TẠI ĐÂY

 

-CÁC BẠN THAM KHẢO CÁC LỚP TOEIC ONLINE 500+, 700+ TẠI ĐÂY

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè