1. ĐỐI TƯỢNG

- Các bạn có nền tảng AV căn bản từ bậc THPT nhưng còn yếu, AV chưa vững.

- Cần bằng Toeic 350-400 điểm.

4. QUÀ TẶNG

 

-Bộ sách e-book từ vựng cơ bản

-Bộ sách e-book văn phạm Oxford & Cambridge cơ bản

-Bộ sách e-book reading các lĩnh vực căn bản

-Bộ sách e-book writing cơ bản

-Hơn 100 video học tiếng Anh mỗi ngày

2. THỜI GIAN

 

- Tuần học 2 buổi online, buổi học kéo dài 1.5h

- Khóa học 8 tuần

3. NỘI DUNG

- Văn phạm-Từ vựng căn bản

- Luyện nghe-nói-đọc-viết căn bản

5. HỌC PHÍ

- 1,500,000 đ/trọn khóa (Người đi làm)

- 1,200,000 đ/trọn khóa (HS-SV)

 

  CAM KẾT KHÓA HỌC

·      Hoàn tiền 100% sau khi học 2 tuần nếu không hài lòng bất kỳ lý do nào

·      Mục tiêu đề ra: Học là phải tiến bộ-hiệu quả để học các lớp nâng cao

 

  NGÀY KHAI GIẢNG: CÁC LỚP TOEIC ONLINE CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

-       Lớp Thứ 2 – 4, 08:00 – 09:30, khai giảng 18/10  &  1/11  &  15/11  &  6/12  &  20/12

-       Lớp Thứ 3 – 5, 10:00 – 11:30, khai giảng 19/10  &  2/11  &  16/11  &  7/12  &  21/12

-       Lớp Thứ 2 – 4, 18:00 – 19:30, khai giảng 20/10  &  3/11  &  17/11  &  8/12  &  22/12

-       Lớp Thứ 3 – 5, 19:30 – 21:00, khai giảng 21/10  &  4/11  &  18/11  &  9/12  &  23/12

-       Lớp Thứ 2 – 4, 19:30 – 21:00, khai giảng 18/10  &  1/11  &  15/11  &  6/12  &  20/12

-       Lớp Thứ 7–CN, 10:00 – 11:30, khai giảng 16/10  &  6/11  &  21/11  &  4/12  &  18/12

 

 -CÁC BẠN THAM KHẢO CÁC LỚP TOEIC ONLINE 500+, 700+ TẠI ĐÂY

 

 -CÁC BẠN THAM KHẢO CÁC LỚP TOEIC ONLINE CẤP TỐC TẠI ĐÂY 

 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè