KHÓA HÈ 2019 - LỚP IELTS & TOEFL GIẢM 50% TẠI CS Q.9

Đọc thêm...

KHAI GIẢNG NGÀY 4/6 LỚP IELTS 5.0 - 5.5, CHIỀU 35, 14H30-16H30

Đọc thêm...

KHAI GIẢNG NGÀY 5/6 LỚP IELTS BASIC, CHIỀU 246, 14H30-16H30

Đọc thêm...

KHAI GIẢNG NGÀY 14/5 LỚP IELTS 5.5, CHIỀU 35, 14H-16H

Đọc thêm...

KHAI GIẢNG NGÀY 13/5 LỚP IELTS 3.0 - 4.0, CHIỀU 246, 14H30-16H30

Đọc thêm...

KHAI GIẢNG NGÀY 20/5 LỚP IELTS 5.5, SÁNG 246, 9H-11H

Đọc thêm...

KHAI GIẢNG NGÀY 21/5 LỚP IELTS 4.0 - 5.0, SÁNG 35, 9H-11H

Đọc thêm...