KHÓA

THÁNG 1

TUẦN

2 BUỔI

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

(Khóa 2 Tháng)

- NV. CƠ BẢN

 

- NV. TRUNG CẤP

Thứ 2 & 4

 

Thứ 3 & 5

 

09:30-11:00

 

 

15:30-17:00

 

 

19:00-20:30

 

02 – 03 / 01

 

1,600,000 đ

 

 

 

KHÓA

THÁNG 1

TUẦN

3 BUỔI

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

(Khóa 2 Tháng)

NV. CƠ BẢN

246

 

357

09:30-11:00

02

2,000,000 đ

NV. TRUNG CẤP

15:30-17:00

03

 

- ĐĂNG KÝ CÁC LỚP CHUYÊN LUYỆN TRƯỚC NGÀY 20/12 ĐƯỢC GIẢM 100K.

 

 

- ĐĂNG KÝ 2 HOẶC NHIỀU LỚP CHUYÊN LUYỆN ĐƯỢC GIẢM 100K.

 

 

- ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 BẠN ĐƯỢC GIẢM 100K/BẠN/KHÓA. 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè