LỚP IELTS

THÁNG 6 – 7

GIỜ HỌC

TUẦN

3 BUỔI

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

IELTSBASIC

09:00-11:00

246

3/617/6,  1/7

3,2 TR/ Lớp 8 tuần

14:30-16:30

246

5/619/6,  3/7

17:30-19:00

246

3/6,  10/6,  17/6,  1/7

2,5 TR/ Lớp 8 tuần

17:30-19:00

357

4/6,  11/6,  18/6,  2/7

19:30-21:00

357

6/6,  13/6,  20/6,  4/7

09:00-11:00

7CN

1/615/6,  6/7

IELTS 5.5+

09:00-11:00

246

3/617/6,  1/7

3,4 TR/ Lớp 8 tuần

14:30-16:30

246

5/619/6,  3/7

17:30-19:00

246

3/6,  10/6,  17/6,  1/7

2,7 TR/ Lớp 8 tuần

17:30-19:00

357

4/6,  11/6,  18/6,  2/7

19:30-21:00

357

6/6,  13/6,  20/6,  4/7

09:00-11:00

7CN

1/615/6,  6/7

IELTS6.5+

09:00-11:00

357

4/618/6,  2/7

3,6 TR/ Lớp 8 tuần

14:30-16:30

357

6/620/6,  4/7

17:30-19:00

357

4/6,  11/6,  18/6,  2/7

2,8 TR/ Lớp 8 tuần

19:00-20:30

246

3/6,  10/6,  17/6,  1/7

19:30-21:00

357

6/6,  13/6,  20/6,  4/7

13:00-15:00

7CN

8/622/6,  6/7

IELTS7.5+

09:00-11:00

357

4/618/6,  2/7

3,8 TR/ Lớp 8 tuần

14:30-16:30

357

6/620/6,  4/7

17:30-19:00

246

3/6,  10/6,  17/6,  1/7

2,9 TR/ Lớp 8 tuần

19:00-20:30

246

5/6,  12/6,  19/6,  3/7

19:30-21:00

357

4/6,  11/6,  18/6,  2/7

13:00-15:00

7CN

8/622/6,  6/7

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN, TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG

 

- ĐĂNG KÝ CÁC LỚP IELTS TRƯỚC NGÀY 25/5 ĐƯỢC GIẢM 200K.

   

- ĐĂNG KÝ 2 HOẶC NHIỀU LỚP IELTS – TOEIC – TOEFL ĐƯỢC GIẢM 200K. 

  

- ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 BẠN GIẢM 200K/BẠN/KHÓA HỌC.

  

- LỚP 15 HV: ĐẢM BẢO UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HỌC PHÍ THẤP 

 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè