LỚP TOEIC

THÁNG 6 – 7

GIỜ HỌC

TUẦN

3 BUỔI

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

TOEIC 400+

 

 

- Dành cho HV mới

- Lớp học 4 kỹ năng

- Practice Nghe-Nói

- Luyện Đọc-Viết

08:00-09:30

246

3/6,  10/6,  17/6,  1/7

1,8 TR/ Lớp 8 tuần

09:30-11:00

357

4/6,  11/6,  18/6,  2/7

14:00-15:30

246

5/6,  19/6,  3/7

15:30-17:00

357

6/6,  20/6,  4/7

17:30-19:00

246

3/6,  10/6,  17/6,  1/7

17:30-19:00

357

4/6,  11/6,  18/6,  2/7

19:00-20:30

246

5/6,  19/6,  3/7

09:00-11:00

7CN

1/6,  8/6,  15/6,  6/7

TOEIC500+

 

 

- Dành cho HV 400+

- Lớp học 4 kỹ năng

- Skill Nghe-Nói

- Strategy Đọc-Viết

- Real Tests

08:00-09:30

246

3/6,  10/6,  17/6,  1/7

2,2 TR/ Lớp 8 tuần

09:30-11:00

357

4/6,  11/6,  18/6,  2/7

14:00-15:30

246

5/6,  19/6,  3/7

15:30-17:00

357

6/6,  20/6,  4/7

17:30-19:00

246

3/6,  10/6,  17/6,  1/7

17:30-19:00

357

4/6,  11/6,  18/6,  2/7

19:00-20:30

246

5/6,  19/6,  3/7

09:00-11:00

7CN

1/6,  8/6,  15/6,  6/7

 

TOEIC600+

 

- Dành cho HV 500+

- Lớp học 4 kỹ năng

- Practice Real Tests everyday.

 

08:00-09:30

246

3/6,  17/6,  1/7

2,6 TR/ Lớp 8 tuần

14:00-15:30

357

4/6,  18/6,  2/7

17:30-19:00

246

3/6,  17/6,  1/7

19:00-20:30

357

4/6,  18/6,  2/7

13:00-15:00

7CN

1/6,  15/6,  6/7

 

TOEIC700+

 

- Dành cho HV 600+

- Lớp học 4 kỹ năng

- Practice Real Tests with full time.

 

08:00-09:30

246

5/6,  19/6,  3/7

3 TR/ Lớp 8 tuần

14:00-15:30

357

6/6,  20/6,  4/7

17:30-19:00

246

5/6,  19/6,  3/7

19:00-20:30

357

6/6,  20/6,  4/7

13:00-15:00

7CN

1/6,  15/6,  6/7

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN, TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG

 

- ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TOEIC TRƯỚC NGÀY 25/5 ĐƯỢC GIẢM 100K.

  

- ĐĂNG KÝ 2 HOẶC NHIỀU LỚP IELTS – TOEIC – TOEFL ĐƯỢC GIẢM 200K. 

 

- ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 BẠN GIẢM 100K/BẠN/KHÓA HỌC.

 

- LỚP 15 HV: ĐẢM BẢO UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HỌC PHÍ THẤP

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè