LỚP TOEIC

THÁNG 10

GIỜ HỌC

LỚP

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

TOEIC BASIC

 

 

- Dành cho HV mới

- Lớp học 4 kỹ năng

- Practice Nghe-Nói

- Luyện Đọc-Viết

09:00-11:00

246

2/10,  14/10

1,8 TR/ Lớp 8 tuần

15:00-17:00

357

3/10,  15/10

17:30-19:00

246

7/10,  21/10

17:30-19:00

357

8/10,  22/10

19:00-20:30

246

9/10,  23/10

09:00-11:00

7CN

5/10,  19/10

TOEIC 400+

 

 

- Dành cho HV 300+

- Lớp học 4 kỹ năng

- Skill Nghe-Nói

- Strategy Đọc-Viết

- Real Tests

09:00-11:00

246

2/10,  14/10

2,2 TR/ Lớp 8 tuần

15:00-17:00

357

3/10,  15/10

17:30-19:00

246

7/10,  21/10

17:30-19:00

357

8/10,  22/10

19:00-20:30

246

9/10,  23/10

09:00-11:00

7CN

5/10,  19/10

TOEIC 500+

 

- Dành cho HV 400+

- Lớp học 4 kỹ năng

- Practice Real Tests everyday.

09:00-11:00

246

4/10,  16/10

2,6 TR/ Lớp 8 tuần

15:00-17:00

357

5/10,  17/10

17:30-19:00

246

7/10,  21/10

19:00-20:30

246

9/10,  23/10

19:00-20:30

357

10/10,  24/10

15:00-17:00

7CN

6/10,  20/10

TOEIC 600+

 

- Dành cho HV 500+

- Lớp học 4 kỹ năng

- Practice Real Tests with full time.

09:00-11:00

246

4/10,  16/10

3 TR/ Lớp 8 tuần

15:00-17:00

357

5/10,  17/10

17:30-19:00

246

7/10,  21/10

19:00-20:30

246

9/10,  23/10

19:00-20:30

357

10/10,  24/10

15:00-17:00

7CN

6/10,  20/10

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN, TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG

 

- HSSV ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TOEIC TRƯỚC NGÀY 25/9 ĐƯỢC GIẢM 100K.

  

- ĐĂNG KÝ 2 HOẶC NHIỀU LỚP IELTS – TOEIC – TOEFL ĐƯỢC GIẢM 200K. 

  

- ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 BẠN GIẢM 100K/BẠN/KHÓA HỌC.

 

- LỚP 15 HV: ĐẢM BẢO UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HỌC PHÍ THẤP

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè