LỚP TOEIC

THÁNG 2 – 3

GIỜ HỌC

TUẦN

3 BUỔI

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

TOEIC BASIC

08:00-09:30

246

25/2,  11/3,  20/3

1,2 TR/ Lớp 8 tuần

09:30-11:00

357

26/2,  12/3,  21/3

14:00-15:30

246

4/3,  18/3

15:30-17:00

357

5/3,  19/3

17:30-19:00

246

25/2,  4/3,  11/3,  20/3

19:00-20:30

357

26/2,  5/3,  12/3,  21/3

09:00-11:00

7CN

2/3,  16/3

15:00-17:00

7CN

3/3,  17/3

TOEIC 500+

08:00-09:30

246

1/3,  15/3

1,6 TR/ Lớp 8 tuần

09:30-11:00

357

2/3,  16/3

14:00-15:30

246

4/3,  18/3

15:30-17:00

357

5/3,  19/3

17:30-19:00

246

25/2,  4/3,  11/3,  20/3

19:00-20:30

357

26/2,  5/3,  12/3,  21/3

09:00-11:00

7CN

09/3,  23/3

15:00-17:00

7CN

10/3,  24/3

TOEIC 600+

08:00-09:30

246

4/3,  18/3

1,8 TR/ Lớp 8 tuần

15:30-17:00

357

5/3,  19/3

17:30-19:00

357

26/2,  5/3,  12/3,  19/3

19:00-20:30

246

25/2,  4/3,  11/3,  18/3

13:00-15:00

7CN

2/3,  16/3

TOEIC 700+

09:30-11:00

246

4/3,  18/3

2,2 TR/ Lớp 8 tuần

14:00-15:30

357

5/3,  19/3

17:30-19:00

246

25/2,  4/3,  11/3,  20/3

19:00-20:30

357

26/2,  5/3,  12/3,  21/3

13:00-15:00

7CN

9/3,  23/3

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN, TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG

 

- ĐĂNG KÝ CÁC LỚP IELTS TRƯỚC NGÀY 20/2 ĐƯỢC GIẢM 100K.

  

- ĐĂNG KÝ 2 HOẶC NHIỀU LỚP TOEIC – IELTS – TOEFL ĐƯỢC GIẢM 200K. 

 

- ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 BẠN ĐƯỢC GIẢM 100K/BẠN/KHÓA HỌC.

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè