HS-SV ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TOEIC TRƯỚC NGÀY 25/8 ĐƯỢC GIẢM 200K.

 

 

 

LỚP TOEIC

THÁNG 9/2021

GIỜ HỌC

LỚP

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

TOEIC

BASIC - 400+

 

 

- Dành cho HV mới

- Lớp học 4 kỹ năng

- Practice Nghe-Nói

- Luyện Đọc-Viết

08:00-09:30

246

6/9,  20/9

2,2 TR/ Lớp 8 tuần

09:30-11:30

35

7/9,  21/9

17:45-19:15

246

8/9,  22/9

19:30-21:00

35

9/9,  23/9

19:30-21:00

246

6/9,  20/9

09:30-11:30

7CN

4/9,  18/9

TOEIC 500+

 

 

- Dành cho HV 400+

- Lớp học 4 kỹ năng

- Skill Nghe-Nói

- Strategy Đọc-Viết

- Real Tests

08:00-09:30

246

6/9,  20/9

3,9 TR/ Lớp 12 tuần

09:30-11:30

35

7/9,  21/9

17:45-19:15

246

8/9,  22/9

19:30-21:00

35

9/9,  23/9

19:30-21:00

246

6/9,  20/9

15:00-17:00

7CN

4/9,  18/9

TOEIC 700+

 

- Dành cho HV 600+

- Lớp học 4 kỹ năng

- Practice Real Tests with full time.

09:30-11:00

246

6/9,  20/9

5,1 TR/ Lớp 12 tuần

17:30-19:30

35

7/9,  21/9

19:30-21:00

246

8/9,  22/9

 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè