-ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TOEIC TRƯỚC NGÀY 20/9 ĐƯỢC GIẢM 200K.

 

-ĐĂNG KÝ 2 HOẶC NHIỀU LỚP IELTS–TOEIC–TOEFL ĐƯỢC GIẢM 200K. 

 

-ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 BẠN GIẢM 200K/BẠN/KHÓA HỌC.

 

LỚP 15 HV: ĐẢM BẢO UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HỌC PHÍ THẤP

 

 

  

LỚP TOEIC

THÁNG 10/2020

GIỜ HỌC

LỚP

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

  

TOEIC

BASIC - 400+

  

- Dành cho HV mới

- Lớp học 4 kỹ năng

- Practice Nghe-Nói

- Luyện Đọc-Viết

08:00-09:30

246

5/10,  19/10

2,2 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 8 tuần)

09:30-11:30

35

6/10,  20/10

17:45-19:15

246

7/10,  21/10

19:30-21:00

35

8/10,  22/10

19:30-21:00

246

9/10,  23/10

09:30-11:30

7CN

10/10,  24/10

  

TOEIC 500+

  

- Dành cho HV 400+

- Lớp học 4 kỹ năng

- Skill Nghe-Nói

- Strategy Đọc-Viết

- Real Tests

08:00-09:30

246

5/10,  19/10

2,6 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

09:30-11:30

35

6/10,  20/10

17:45-19:15

246

7/10,  21/10

19:30-21:00

35

8/10,  22/10

19:30-21:00

246

9/10,  23/10

15:00-17:00

7CN

10/10,  24/10

  

TOEIC 700+

 

- Dành cho HV 550+

- Lớp học 4 kỹ năng

-Practice Real Tests everyday.

09:30-11:00

246

5/10,  19/10

3,4 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

17:30-19:30

35

6/10,  20/10

19:30-21:00

246

7/10,  21/10

  

TOEIC 800+

 

- Dành cho HV 650+

- Lớp học 4 kỹ năng

-Practice Real Tests with full time.

09:30-11:00

246

5/10,  19/10

3,8 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

17:30-19:30

35

6/10,  20/10

19:30-21:00

246

7/10,  21/10

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 2 TUẦN, TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè