HS-SV ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TOEIC TRƯỚC NGÀY 25/7 ĐƯỢC GIẢM 200K.

 

 

 

LỚP TOEIC

THÁNG 8/2021

GIỜ HỌC

LỚP

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

TOEIC

BASIC - 400+

 

 

- Dành cho HV mới

- Lớp học 2 kỹ năng

- Practice Nghe 45p

- Luyện Đọc 45p

08:00-09:30

246

2/8,  16/8

1,6 TR/ Lớp 8 tuần

09:30-11:30

35

3/8,  17/8

17:45-19:15

246

4/8,  18/8

19:30-21:00

35

5/8,  19/8

19:30-21:00

246

2/8,  16/8

09:30-11:30

7CN

7/8,  21/8

TOEIC 500+

 

 

- Dành cho HV 400+

- Lớp học 2 kỹ năng

- Skill Nghe

- Strategy Đọc

- Real Tests

08:00-09:30

246

2/8,  16/8

2,4 TR/ Lớp 12 tuần

09:30-11:30

35

3/8,  17/8

17:45-19:15

246

4/8,  18/8

19:30-21:00

35

5/8,  19/8

19:30-21:00

246

2/8,  16/8

15:00-17:00

7CN

7/8,  21/8

TOEIC 700+

 

- Dành cho HV 600+

- Lớp học 2 kỹ năng

- Practice Real Tests with full time.

09:30-11:00

246

2/8,  16/8

3,4 TR/ Lớp 12 tuần

17:30-19:30

35

3/8,  17/8

19:30-21:00

246

4/8,  18/8

 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè