LỚP

THÁNG 1

GIỜ HỌC

TUẦN

3 BUỔI

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

(Khóa 2 Tháng)

 

- TOEIC 1

(300, 400)

 

(ĐỐI VỚI CÁC HV MỚI)

 

- TOEIC 2

(400, 500)

08:00-09:30

246 / 357

02, 03

 

LỚP 2 KỸ NĂNG:

 

+ HS-SV:  1 TRIỆU

 

 

+ Khác:  1 TR 600.

 

LỚP 4 KỸ NĂNG: 

 

+ HS-SV:  1 TR 600

 

 

+ Khác:  2 TR 400.

 

 

09:30-11:00

03, 04

 

17:30-19:00

02, 03

 

19:00-20:30

03, 04

 

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN, TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG

 

LỚP

THÁNG 1

GIỜ HỌC

TUẦN

3 BUỔI

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

(Khóa 2 Tháng)

 

GIẢI ĐỀ TOEIC 600, 700

 

(DÀNH CHO CÁC BẠN CÓ TOEIC 500 TRỞ LÊN)

09:30-11:00

246 / 357

02, 03

 

LỚP 2 KỸ NĂNG:

 

+ HS-SV:  1TR 200

 

+ Khác:  2 TRIỆU

 

LỚP 4 KỸ NĂNG:

 

+ HS-SV:  2TR

 

+ Khác:  3 TRIỆU

 

 

15:30-17:00

03, 04

 

17:30-19:00

02, 03

 

19:00-20:30

03, 04

 

CÁC LỚP 20 HV (HỌC 2 VÀ 4 KỸ NĂNG): GIẢI ĐỀ ĐÚNG CẤU TRÚC ĐỀ THI.

 

 

 

 

 

- ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TOEIC TRƯỚC NGÀY 20/12 ĐƯỢC GIẢM 100K. 

 

- ĐĂNG KÝ 2 HOẶC NHIỀU LỚP TOEIC ĐƯỢC GIẢM 100K.

 

- ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 BẠN ĐƯỢC GIẢM 100K/BẠN/KHÓA.   Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè