HS-SV ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TOEFL TRƯỚC NGÀY 20/8 ĐƯỢC GIẢM 400K.

  

 

 

LỚP TOEFL THÁNG 9/2021

GIỜ HỌC

LỚP

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

iBT BASIC -45+

09:30-11:00

246

6/9,  20/9

4,5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 8 tuần)

17:45-19:15

246

8/9,  22/9

19:30-21:00

35

9/9,  23/9

09:30-11:30

7CN

4/9,  18/9

iBT 60 +

09:30-11:00

246

6/9,  20/9

5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 9 TR.

17:45-19:15

246

8/9,  22/9

19:30-21:00

35

9/9,  23/9

09:30-11:30

7CN

4/9,  18/9

iBT 80 +

07:30-09:30

35

7/9,  21/9

6 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 11 TR.

17:30-19:30

35

9/9,  23/9

19:30-21:00

246

10/9,  24/9

iBT 100 +

07:30-09:30

35

7/9,  21/9

6 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 15 TR.

17:30-19:30

35

9/9,  23/9

19:30-21:00

246

10/9,  24/9

 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè