HS-SV ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TOEFL TRƯỚC NGÀY 20/7 ĐƯỢC GIẢM 400K.

  

 

 

LỚP TOEFL THÁNG 8/2021

GIỜ HỌC

LỚP

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

iBT BASIC -45+

09:30-11:00

246

2/816/8

4,5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 8 tuần)

17:45-19:15

246

4/818/8

19:30-21:00

35

5/8,  19/8

09:30-11:30

7CN

7/8,  21/8

iBT 60 +

09:30-11:00

246

2/816/8

5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 9 TR.

17:45-19:15

246

4/818/8

19:30-21:00

35

5/8,  19/8

09:30-11:30

7CN

7/8,  21/8

iBT 80 +

07:30-09:30

35

3/817/8

6 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 11 TR.

17:30-19:30

35

5/8,  19/8

19:30-21:00

246

6/8,  20/8

iBT 100 +

07:30-09:30

35

3/817/8

6 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 15 TR.

17:30-19:30

35

5/8,  19/8

19:30-21:00

246

6/8,  20/8

 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè