HS-SV ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TOEFL TRƯỚC NGÀY 20/6 ĐƯỢC GIẢM 400K.

  

 

 

LỚP TOEFL THÁNG 7/2021

GIỜ HỌC

LỚP

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

iBT BASIC -45+

09:30-11:00

246

5/719/7

4,5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 8 tuần)

17:45-19:15

246

7/7,  21/7

19:30-21:00

35

8/7,  22/7

09:30-11:30

7CN

3/7,  17/7

iBT 60 +

09:30-11:00

246

5/719/7

5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 9 TR.

17:45-19:15

246

7/7,  21/7

19:30-21:00

35

8/7,  22/7

09:30-11:30

7CN

3/7,  17/7

iBT 80 +

07:30-09:30

35

6/7,  20/7

6 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 11 TR.

17:30-19:30

35

8/7,  22/7

19:30-21:00

246

9/7,  23/7

iBT 100 +

07:30-09:30

35

6/7,  20/7

8 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 15 TR.

17:30-19:30

35

8/7,  22/7

19:30-21:00

246

9/7,  23/7

 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè