HS-SV ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TOEFL TRƯỚC NGÀY 20/5 ĐƯỢC GIẢM 500K.

  

 

 

LỚP TOEFL THÁNG 6/2021

GIỜ HỌC

LỚP

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

iBT BASIC -45+

09:30-11:00

246

7/6,  21/6

4,5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 8 tuần)

17:45-19:15

246

9/6,  23/6

19:30-21:00

35

10/6,  24/6

09:30-11:30

7CN

5/619/6

iBT 60 +

09:30-11:00

246

7/6,  21/6

 

5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 9 TR.

17:45-19:15

246

9/6,  23/6

19:30-21:00

35

10/6,  24/6

09:30-11:30

7CN

5/619/6

iBT 80 +

07:30-09:30

35

1/615/6

6 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 11 TR.

17:30-19:30

35

3/6,  17/6

19:30-21:00

246

4/6,  18/6

iBT 100 +

07:30-09:30

35

1/615/6

8 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 15 TR.

17:30-19:30

35

3/6,  17/6

19:30-21:00

246

4/6,  18/6

 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè