HS-SV ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TOEFL TRƯỚC NGÀY 20/4 ĐƯỢC GIẢM 500K.

   

 

LỚP TOEFL THÁNG 5/2021

GIỜ HỌC

LỚP

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

iBT BASIC -45+

09:30-11:00

246

3/517/5

4,5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 8 tuần)

17:45-19:15

246

5/519/5

19:30-21:00

35

6/5,  20/5

09:30-11:30

7CN

8/5,  22/5

iBT 60 +

09:30-11:00

246

3/517/5

 

5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 9 TR.

17:45-19:15

246

5/519/5

19:30-21:00

35

6/5,  20/5

09:30-11:30

7CN

8/5,  22/5

iBT 80 +

07:30-09:30

35

4/518/5

6 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 11 TR.

17:30-19:30

35

6/5,  20/5

19:30-21:00

246

7/5,  21/5

iBT 100 +

07:30-09:30

35

4/518/5

8 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 15 TR.

17:30-19:30

35

6/5,  20/5

19:30-21:00

246

7/5,  21/5

 

 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè