HS-SV ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TOEFL TRƯỚC NGÀY 20/3 ĐƯỢC GIẢM 500K.

   

 

LỚP TOEFL THÁNG 4/2021

GIỜ HỌC

LỚP

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

iBT BASIC -45+

09:30-11:00

246

5/419/4

4,5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 8 tuần)

17:45-19:15

246

7/4,  21/4

19:30-21:00

35

8/4,  22/4

09:30-11:30

7CN

3/417/4

iBT 60 +

09:30-11:00

246

5/419/4

 

5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 9 TR.

17:45-19:15

246

7/4,  21/4

19:30-21:00

35

8/4,  22/4

09:30-11:30

7CN

3/417/4

iBT 80 +

07:30-09:30

35

6/4,  20/4

6 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 11 TR.

17:30-19:30

35

8/4,  22/4

19:30-21:00

246

9/4,  23/4

iBT 100 +

07:30-09:30

35

6/4,  20/4

8 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 15 TR.

17:30-19:30

35

8/4,  22/4

19:30-21:00

246

9/4,  23/4

 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè