HS-SV ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TOEFL TRƯỚC NGÀY 20/2 ĐƯỢC GIẢM 500K.

  

  

LỚP TOEFL THÁNG 3/2021

GIỜ HỌC

LỚP

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

iBT BASIC -45+

09:30-11:00

246

1/315/3

4,5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 8 tuần)

17:45-19:15

246

3/317/3

19:30-21:00

35

4/3,  18/3

09:30-11:30

7CN

6/3,  20/3

iBT 60 +

09:30-11:00

246

1/315/3

 

5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 9 TR.

17:45-19:15

246

3/317/3

19:30-21:00

35

4/3,  18/3

09:30-11:30

7CN

6/3,  20/3

iBT 80 +

07:30-09:30

35

2/3,  16/3

6 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 11 TR.

17:30-19:30

35

4/3,  18/3

19:30-21:00

246

5/3,  19/3

iBT 100 +

07:30-09:30

35

2/3,  16/3

8 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

 

Trọn khoá: 15 TR.

17:30-19:30

35

4/3,  18/3

19:30-21:00

246

5/3,  19/3

 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè