- ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TOEFL TRƯỚC NGÀY 20/11 ĐƯỢC GIẢM 400K.

  

 

- ĐĂNG KÝ 2 HOẶC NHIỀU LỚP IELTS–TOEIC–TOEFL ĐƯỢC GIẢM 400K. 

 

 

- ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 BẠN GIẢM 500K/BẠN/KHÓA HỌC.

 

 

- LỚP 15 HV: ĐẢM BẢO UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HỌC PHÍ THẤP

 

 

LỚP TOEFL THÁNG 12/2020

GIỜ HỌC

LỚP

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

iBT BASIC -45+

09:30-11:00

246

2/12,  14/12

4,5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 8 tuần)

17:45-19:15

246

4/12,  16/12

19:30-21:00

35

3/12

09:30-11:30

7CN

5/12

iBT 60 +

09:30-11:00

246

7/12

5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

17:45-19:15

246

9/12

19:30-21:00

35

10/12

09:30-11:30

7CN

12/12

iBT 80 +

07:30-09:30

24

14/12

5,5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

17:30-19:30

35

15/12

19:30-21:00

246

7/12

iBT 100 +

07:30-09:30

35

15/12

6 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

17:30-19:30

24

16/12

19:30-21:00

246

9/12

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN, TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG

 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè