LỚP TOEFL THÁNG 11

GIỜ HỌC

TUẦN

3 BUỔI

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

iBT BASIC

08:30-10:30

246

4/11,  18/11

3,5 TR/ Lớp 8 tuần

14:30-16:30

357

5/11,  19/11

17:30-19:00

246

6/11,  22/11

19:30-21:00

357

7/11,  23/11

08:30-11:00

7CN

2/11,  16/11

iBT 60 +

08:30-10:30

246

4/11,  18/11

4 TR/ Lớp 8 tuần

14:30-16:30

357

5/11,  19/11

17:30-19:00

246

6/11,  22/11

19:30-21:00

357

7/11,  23/11

08:30-11:00

7CN

2/11,  16/11

iBT 80 +

08:30-10:30

357

5/11,  19/11

4,5 TR/ Lớp 8 tuần

14:30-16:30

246

6/11,  22/11

17:30-19:00

357

7/11,  21/11

19:30-21:00

246

8/11,  22/11

08:30-11:00

7CN

9/11,  24/11

iBT 100 +

08:30-10:30

357

5/11,  19/11

5 TR/ Lớp 8 tuần

14:30-16:30

246

6/11,  22/11

17:30-19:00

357

7/11,  21/11

19:30-21:00

246

8/11,  22/11

08:00-11:00

7CN

9/11,  24/11

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN, TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG

 

- ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TOEFL TRƯỚC NGÀY 25/10 ĐƯỢC GIẢM 400K.

 

- ĐĂNG KÝ 2 HOẶC NHIỀU LỚP IELTS – TOEIC – TOEFL ĐƯỢC GIẢM 400K. 

 

- ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 BẠN GIẢM 500K/BẠN/KHÓA HỌC.

  

- LỚP 15 HV: UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HỌC PHÍ THẤP

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè