LỚP TOEFL THÁNG 10

GIỜ HỌC

TUẦN

3 BUỔI

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

iBT BASIC

08:30-10:30

246

2/10,  14/10

3,5 TR/ Lớp 8 tuần

14:30-16:30

357

3/10,  15/10

17:30-19:00

246

7/10,  21/10

19:30-21:00

357

8/10,  22/10

08:30-11:00

7CN

6/10,  20/10

iBT 60 +

08:30-10:30

246

7/10,  21/10

4 TR/ Lớp 8 tuần

14:30-16:30

357

8/10,  22/10

17:30-19:00

246

2/10,  14/10

19:30-21:00

357

3/10,  15/10

08:30-11:00

7CN

6/10,  20/10

iBT 80 +

08:30-10:30

357

3/10,  17/10

4,5 TR/ Lớp 8 tuần

14:30-16:30

246

4/10,  18/10

17:30-19:00

357

8/10,  22/10

19:30-21:00

246

9/10,  23/10

08:30-11:00

7CN

12/10,  26/10

iBT 100 +

08:30-10:30

357

3/10,  17/10

5 TR/ Lớp 8 tuần

14:30-16:30

246

4/10,  18/10

17:30-19:00

357

8/10,  22/10

19:30-21:00

246

9/10,  23/10

08:00-11:00

7CN

12/10,  26/10

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN, TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG

 

- ĐĂNG KÝ CÁC LỚP TOEFL TRƯỚC NGÀY 25/9 ĐƯỢC GIẢM 400K.

  

- ĐĂNG KÝ 2 HOẶC NHIỀU LỚP IELTS – TOEIC – TOEFL ĐƯỢC GIẢM 400K. 

 

- ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 BẠN GIẢM 500K/BẠN/KHÓA HỌC.

 

- LỚP 15 HV: UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HỌC PHÍ THẤP

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè