LỚP IELTS

THÁNG 1

GIỜ HỌC

TUẦN

3 BUỔI

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

IE. 6.5

08:00-10:30

246

(Khóa 3 Tháng)

02

  + HS-SV: 4.5 TR

 

  + KHÁC: 6 TR

IE. 5.0 - 5.5

08:30-11:00

246 / 357

(Khóa 3 Tháng)

03, 04

    + HS-SV: 4.5 TR

 

    + KHÁC: 6 TR

IE. 6.0

17:30-19:00

246 / 357

(Khóa 2 Tháng)

02, 03

    + HS-SV: 2.4 TR

 

    + KHÁC: 3 TR

IE. 4.0 - 5.0

19:00-20:30

246 / 357

(Khóa 2 Tháng)

03, 04

    + HS-SV: 2.4 TR

 

    + KHÁC: 3 TR

CÁC LỚP IELTS 7.0, 7.5, 8.0 CÓ LỊCH HỌC RIÊNG

LỚP TOEFL

THÁNG 1

GIỜ HỌC

TUẦN

3 BUỔI

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

(Khóa 2 Tháng)

iBT 80+  

08:00-09:30

246

 

357

02, 03

 + HS-SV: 2 TR 800

 

  

 + Khác:   3TR 400

iBT 100+

09:30-11:00

03, 04

iBT 60 – 79     

17:30-19:00

02, 03

iBT 45 – 60

19:00-20:30

03, 04

CÁC LỚP 20 HV: HỌC ĐÚNG CẤU TRÚC ĐỀ THI.

LỚP

THÁNG 1

GIỜ HỌC

LỚP

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

(Khóa 4 tuần)

LỚP THỨ 7 + CN

 

(LỚP CẤP TỐC)

 

CHỈ HỌC

01 THÁNG

08:00-11:00

IE. 6.0  

04   05

  + HS-SV:  3 TR.

 

 

  + Khác:  3.5 TR.

iBT 60 – 79

13:00-15:00

IE. 5.0

04   05

iBT 45 – 60

         

 

 

- ĐĂNG KÝ CÁC LỚP IELTS – TOEFL TRƯỚC NGÀY 20/12 ĐƯỢC GIẢM 100K.

  

 

- ĐĂNG KÝ 2 HOẶC NHIỀU LỚP TOEIC – IELTS – TOEFL ĐƯỢC GIẢM 100K. 

 

 

- ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 BẠN ĐƯỢC GIẢM 100K/BẠN/KHÓA HỌC.

 

   Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè