LỚP IELTS

THÁNG 12

GIỜ HỌC

TUẦN

3 BUỔI

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

(Khóa 2 Tháng)

IE. 5.0 – 6.0

08:00-09:30

246

/

357

10, 11, 17, 18

  

 

 + HS-SV: 2 TR 400.

 

 

 

+ Khác:    3 TRIỆU

 

 

IE. 3.0 – 4.0

09:30-11:00

12, 13, 19, 20

IE. 5.0 – 6.0

14:00-15:30

14, 15, 21, 22

IE. BASIC

15:30-17:00

10, 11, 17, 18

IE. 3.0 – 4.0

17:30-19:00

12, 13, 19, 20

IE. 5.0 – 6.0

19:00-20:30

14, 15, 21, 22

CÁC LỚP IELTS 6.5, 7.0, 7.5, 8.0 CÓ LỊCH HỌC RIÊNG

LỚP TOEFL

THÁNG 12

GIỜ HỌC

TUẦN

3 BUỔI

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

(Khóa 2 Tháng)

iBT 60 – 79  

08:00-09:30

246

 

357

10, 11, 17, 18

+ HS-SV: 2 TR 800

 

 

 

+ Khác:   3TR 400

iBT BASIC

09:30-11:00

12, 13, 19, 20

iBT 45 – 60    

17:30-19:00

10, 11, 17, 18

iBT BASIC

19:00-20:30

12, 13, 19, 20

CÁC LỚP iBT 85, 90, 95, 100 CÓ LỊCH HỌC RIÊNG

LỚP

THÁNG 12

GIỜ HỌC

LỚP

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

(Khóa 1 Tháng)

LỚP THỨ 7 + CN

 

 

(LỚP CẤP TỐC)

 

CHỈ HỌC

01 THÁNG

08:00-09:30

IE. BASIC  

15 & 22

+ HS-SV:  3 TR.

 

 

 

+ Khác:  3.5 TR.

iBT BASIC

09:30-11:00

IE. 4.0 – 5.0

16 & 23

iBT 45 – 60  

14:00-15:30

IE. 5.0 – 6.0

15 & 22

iBT 60 – 79

15:30-17:00

IE. TEST

16 & 23

iBT TEST  

        

 

- ĐĂNG KÝ 2 HOẶC NHIỀU LỚP TOEIC – IELTS – TOEFL ĐƯỢC GIẢM 100K. 

 

 

- ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 BẠN ĐƯỢC GIẢM 100K/BẠN/KHÓA HỌC.

 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè