LỚP IELTS

THÁNG 2 – 3

GIỜ HỌC

TUẦN

3 BUỔI

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

IELTS BASIC

08:30-11:00

246

18/2,  4/3,  18/3

3,2 TR/ Lớp 8 tuần

14:00-16:30

357

19/2,  5/3,  19/3

17:30-19:00

357

2/3,  16/3

2,5 TR/ Lớp 8 tuần

19:00-20:30

246

25/2,  11/3,  20/3

19:30-21:00

357

26/2,  12/3,  21/3

09:00-11:00

7CN

9/3,  23/3

IELTS  5.5+

08:00-10:30

246

4/3,  18/3

3,4 TR/ Lớp 8 tuần

14:00-16:30

246

25/2,  11/3,  25/3

18:00-19:30

357

26/2,  12/3

2,7 TR/ Lớp 8 tuần

19:00-20:30

246

6/3,  20/3

19:30-21:00

357

5/3,  19/3

09:00-11:00

7CN

2/3,  16/3

IELTS 6.5+

08:30-11:00

357

26/2,  5/3,  19/3

3,6 TR/ Lớp 8 tuần

14:00-16:30

246

25/2,  4/3,  18/3

18:00-19:30

357

5/3,  19/3

2,8 TR/ Lớp 8 tuần

19:00-20:30

246

25/2,  11/3,  25/3

19:30-21:00

357

26/2,  12/3,  26/3

13:00-15:00

7CN

2/3,  17/3

IELTS 7.5+

08:30-11:00

357

26/2,  5/3,  19/3

3,8 TR/ Lớp 8 tuần

14:00-16:30

246

25/2,  4/3,  18/3

18:00-19:30

357

5/3,  19/3

2,9 TR/ Lớp 8 tuần

19:00-20:30

246

25/2,  11/3,  25/3

19:30-21:00

357

26/2,  12/3,  26/3

09:00-11:00

7CN

9/3,  23/3

13:00-15:00

7CN

3/3,  16/3

VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN, TRƯỚC NGÀY KHAI GIẢNG

 

- ĐĂNG KÝ CÁC LỚP IELTS TRƯỚC NGÀY 20/2 ĐƯỢC GIẢM 200K.

  

- ĐĂNG KÝ 2 HOẶC NHIỀU LỚP TOEIC – IELTS – TOEFL ĐƯỢC GIẢM 200K. 

 

- ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 BẠN ĐƯỢC GIẢM 200K/BẠN/KHÓA HỌC.

 
 Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè