-HS-SV ĐĂNG KÝ CÁC LỚP IELTS TRƯỚC NGÀY 20/10 ĐƯỢC GIẢM 500K.

 

-ĐĂNG KÝ 2 HOẶC NHIỀU LỚP IELTS–TOEIC–TOEFL ĐƯỢC GIẢM 400K. 

 

 

-ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 BẠN GIẢM 500K/BẠN/KHÓA HỌC.

 

 

-LỚP 15 HV: ĐẢM BẢO UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HỌC PHÍ THẤP

 

 

 

LỚP IELTS

THÁNG 11/2020

GIỜ HỌC

LỚP

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

IELTS BASIC

08:00-09:30

246

2/11,  16/11

4 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 8 tuần)

09:30-11:30

35

3/11,  17/11

14:30-16:30

24

4/11,  18/11

14:30-16:30

35

5/11,  19/11

18:00-19:30

246

2/11,  16/11

18:00-20:00

35

3/11,  17/11

19:30-21:00

246

4/11,  18/11

09:30-11:30

7CN

7/11,  21/11

IELTS 5.0

08:00-09:30

246

2/11,  16/11

4,5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

09:30-11:30

35

3/11,  17/11

14:30-16:30

24

4/11,  18/11

14:30-16:30

35

5/11,  19/11

18:00-19:30

246

2/11,  16/11

19:30-21:00

35

3/11,  17/11

19:30-21:00

246

4/11,  18/11

09:00-11:00

7CN

7/11,  21/11

IELTS 6.0

09:30-11:00

246

2/11,  16/11

5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

14:30-16:30

24

9/11

18:00-20:00

35

10/11,  24/11

19:30-21:00

246

2/11,  16/11

15:00-17:00

7CN

14/11

IELTS 7.0

09:30-11:00

246

9/11

5,5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

14:30-16:30

35

3/11,  17/11

17:30-19:30

35

10/11,  24/11

19:30-21:00

246

9/11,  23/11

15:00-17:00

7CN

7/11,  21/11

HS-SV CÓ THỂ ĐÓNG HP TỪNG THÁNG – VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN

 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè

 

 

Tin tức liên quan