-HS-SV ĐĂNG KÝ CÁC LỚP IELTS TRƯỚC NGÀY 20/9 ĐƯỢC GIẢM 500K.

 

-ĐĂNG KÝ 2 HOẶC NHIỀU LỚP IELTS–TOEIC–TOEFL ĐƯỢC GIẢM 400K. 

 

-ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 BẠN GIẢM 500K/BẠN/KHÓA HỌC.

 

-LỚP 15 HV: ĐẢM BẢO UY TÍN – CHẤT LƯỢNG

 

 

LỚP IELTS

THÁNG 10/2020

GIỜ HỌC

LỚP

NGÀY

KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

IELTS BASIC

08:00-09:30

246

5/10,  19/10

4 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 8 tuần)

09:30-11:30

35

6/10,  20/10

14:30-16:30

24

5/10,  19/10

14:30-16:30

35

6/10,  20/10

18:00-19:30

246

7/10,  21/10

18:00-20:00

35

8/10,  22/10

19:30-21:00

246

2/10,  16/10

09:30-11:30

7CN

3/10,  17/10

IELTS 5.0

08:00-09:30

246

5/10,  19/10

4,5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

09:30-11:30

35

6/10,  20/10

14:30-16:30

24

5/10,  19/10

14:30-16:30

35

6/10,  20/10

18:00-19:30

246

7/10,  21/10

19:30-21:00

35

8/10,  22/10

19:30-21:00

246

2/10,  16/10

09:00-11:00

7CN

3/10,  17/10

IELTS 6.0

09:30-11:00

246

2/10,  16/10

5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

14:30-16:30

24

7/10,  19/10

18:00-20:00

35

8/10,  20/10

19:30-21:00

246

9/10,  21/10

15:00-17:00

7CN

10/10,  24/10

IELTS 7.0

09:30-11:00

246

2/10,  16/10

5,5 TR/ Lớp 8 tuần

 

(Khóa 16 tuần)

14:30-16:30

35

7/10,  19/10

17:30-19:30

35

8/10,  20/10

19:30-21:00

246

9/10,  21/10

15:00-17:00

7CN

10/10,  24/10

HS-SV CÓ THỂ ĐÓNG HP TỪNG THÁNG – VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè

 

 

Tin tức liên quan