LUYỆN THI IELTS – TOEIC – TOEFL: Thầy Phát – Cô Hiền tổ chức dạy các lớp:

 

1.   TOEIC BASIC - 400+ (Khóa 8 tuần): dành cho HV mới, mất căn bản, yếu tiếng anh, …

2.   TOEIC 500+ (Khóa 16 tuần): HV có TOEIC 400+ hoặc tương đương.

3.   TOEIC 600+ (Khóa 16 tuần)

4.   TOEIC 700+, 750+800+ (Khóa 16 tuần)

 

Cấu trúc bài thi TOEIC 4 kỹ năng:

 

1 - TOEIC Reading - Listening Test Format 

Phần Nghe hiểu: Bao gồm 100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện trong thời gian 45 phút, chi tiết bao gồm: Hình ảnh-6 câu, Hỏi và Trả lời-25 câu, Hội thoại-39 câu (13 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng), Đoạn thông tin ngắn-30 câu (10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng). Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng tiếng Anh, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.

Phần Đọc hiểu: Bao gồm 100 câu hỏi với 3 phần được thực hiện trong thời gian 75 phút, chi tiết bao gồm: Hoàn thành câu-30 câu, Hoàn thành đoạn văn-16 câu, Đoạn Read đơn-29 câu (7-10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-5 câu hỏi), Đoạn Read kép-25 câu (có 5 bài đọc, mỗi bài đọc có 2 và 3 đoạn văn, có 5 câu hỏi liên quan).

------------------------------------------------------------------

ETS khuyến nghị thí sinh đạt từ 500 điểm TOEIC 2 kỹ năng Listening & Reading trở lên nên sử dụng bài thi TOEIC Speaking & Writing để đánh giá trực tiếp 2 Kỹ năng Nói và Viết.

 

2 - TOEIC Speaking Test Format

QUESTION 1– 2:       Read a text aloud

QUESTION 3:            Describe a picture

QUESTION 4 – 6:      Respond to questions

QUESTION 7– 9:       Respond to questions using information provided

QUESTION 10:          Propose a solution

QUESTION 11:          Express an opinion

 

3 - TOEIC Writing Test Format

QUESTION 1– 5:       Write a sentence based on a picture

QUESTION 6 –7:       Respond to a written request

QUESTION 8:            Write an opinion essay

   Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè