LUYỆN THI IELTS – TOEIC – TOEFL iBT: Thầy Phát – Cô Hiền tổ chức dạy các lớp:

 

1.   TOEIC 1 (BASIC-400+) (Khóa 8 tuần): dành cho HV mới bắt đầu học AV, …

2.   TOEIC 2 (500+) (Khóa 12 tuần): dành cho HV có Toeic 300 - 400+.

3.   GIẢI ĐỀ TOEIC (700+) (Khóa 12 tuần): dành cho HV có Toeic 500-550+

 

Cấu trúc bài thi TOEIC 2 kỹ năng: (TOEIC Reading - Listening Test Format) 

 

Phần Nghe hiểu: Bao gồm 100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện trong thời gian 45 phút, chi tiết bao gồm: Hình ảnh-6 câu, Hỏi và Trả lời-25 câu, Hội thoại-39 câu (13 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng), Đoạn thông tin ngắn-30 câu (10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng). Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng tiếng Anh, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.

Phần Đọc hiểu: Bao gồm 100 câu hỏi với 3 phần được thực hiện trong thời gian 75 phút, chi tiết bao gồm: Hoàn thành câu-30 câu, Hoàn thành đoạn văn-16 câu, Đoạn Read đơn-29 câu (7-10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-5 câu hỏi), Đoạn Read kép-25 câu (có 5 bài đọc, mỗi bài đọc có 2 và 3 đoạn văn, có 5 câu hỏi liên quan).

------------------------------------------------------------------

ETS khuyến nghị thí sinh đạt từ 500 điểm TOEIC 2 kỹ năng Listening & Reading trở lên nên sử dụng bài thi TOEIC Speaking & Writing để đánh giá trực tiếp 2 Kỹ năng Nói và Viết.

 

Các bạn tham khảo thêm  CHƯƠNG TRÌNH HỌC IELTS 2021 tại đây.

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè