1. Cấu trúc bài thi TOEIC 2 kỹ năng (Listening & Reading):

 

Phần Nghe hiểu: Đánh giá trình độ nghe hiểu ngôn ngữ nói tiếng Anh, bao gồm 100 câu hỏi với 4 phần được thực hiện qua băng casset hoặc đĩa CD trong thời gian 45 phút, chi tiết bao gồm: Hình ảnh-10 câu, Hỏi và Trả lời-30 câu, Hội thoại-30 câu (10 đoạn hội thoại, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng), Đoạn thông tin ngắn-30 câu (10 đoạn thông tin, mỗi đoạn có 3 câu hỏi tương ứng). Thí sinh sẽ nghe các câu miêu tả, câu hỏi, hội thoại và đoạn thông tin bằng tiếng Anh, sau đó lựa chọn câu trả lời dựa trên những nội dung đã nghe.

 

 

Phần Đọc hiểu: Đánh giá trình độ hiểu ngôn ngữ viết tiếng Anh, bao gồm 100 câu hỏi với 3 phần được thực hiện trong thời gian 75 phút, chi tiết bao gồm: Hoàn thành câu-40 câu, Hoàn thành đoạn văn-12 câu, Đoạn Read đơn-28 câu (7-10 đoạn văn, mỗi đoạn có 2-5 câu hỏi), Đoạn Read kép-20 câu (4 đoạn kép, mỗi đoạn có 5 câu hỏi). Thí sinh sẽ đọc các thông tin trong đề thi và lựa chọn câu trả lời dựa vào nội dung đã đọc.

 

2. Cấu trúc bài thi TOEIC 4 kỹ năng:

 

ETS khuyến nghị thí sinh đạt từ 500 điểm TOEIC 2 kỹ năng Listening & Reading trở lên nên sử dụng bài thi TOEIC Speaking & Writing để đánh giá trực tiếp 2 Kỹ năng Nói và Viết.

 

TOEIC Speaking Test Format

 

QUESTION 1– 2:       Read a text aloud

 

QUESTION 3:            Describe a picture

 

QUESTION 4 – 6:      Respond to questions

 

QUESTION 7– 9:       Respond to questions using information provided

 

QUESTION 10:          Propose a solution

 

QUESTION 11:          Express an opinion

 

TOEIC Writing Test Format

 

QUESTION 1– 5:       Write a sentence based on a picture

 

QUESTION 6 –7:       Respond to a written request

 

QUESTION 8:            Write an opinion essay

 

 

LUYỆN THI TOEIC – IELTS – TOEFL iBT: Thầy Phát – Cô Hiền tổ chức các lớp:

 

 

1.      TOEIC BASIC (Khóa 2 tháng): dành cho HV mất căn bản, yếu tiếng anh, …

 

2.      TOEIC 1  LEVEL +350 (Khóa 2 tháng): dành cho HV mới.

 

3.      TOEIC 2  LEVEL -500  (Khóa 2 tháng)

 

4.      GIẢI ĐỀ TOEIC (TEST 550, 600, 650, 700, 750, 800,…) (Khóa 2 tháng/cấp)

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè