KHÓA HỌC

THÁNG 1

NGÀY HỌC

 

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

(4 TUẦN)

1. Luyện thi LỚP 5,  LỚP 9

THỨ 2, 4

 

18:00-20:00

02

-1,000,000 đ

(Khóa 4 tuần)

……

-2,800,000 đ

(Khóa 12 tuần)

THỨ 7CN

 

08:00-10:00

05

2. Luyện thi LỚP 12

THỨ 3, 5

 

18:00-20:00

03

-1,200,000 đ

(Khóa 4 tuần)

……

-3,500,000 đ

(Khóa 12 tuần)

 THỨ 7CN

 

10:00-12:00

05

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè