KHÓA

THÁNG 12

TUẦN

2 BUỔI

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

(Khóa 2 Tháng)

1. LỚP CHUYÊN LUYỆN NGHE – NÓI (LISTENING + SPEAKING):

- NN. CƠ BẢN

 

- NN. TRUNG CẤP

Thứ 2 & 5

 

Thứ 3 & 6

 

Thứ 4 & 7

08:00-9:30

17 – 18 – 19 / 12

1,500,000 đ

14:00-15:30

17:30-19:00

2. LỚP CHUYÊN LUYỆN ĐỌC – VIẾT (READING + WRITING):

- ĐV. CƠ BẢN

 

- ĐV. TRUNG CẤP

Thứ 2 & 5

 

Thứ 3 & 6

 

Thứ 4 & 7

09:30-11:00

 

 

15:30-17:00

 

 

19:00-20:30

20 – 21 – 22 / 12

 

 

 

1,500,000 đ

 

 

 

KHÓA

THÁNG 12

TUẦN

3 BUỔI

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

HỌC PHÍ

(Khóa 2 Tháng)

1. LỚP CHUYÊN LUYỆN NGHE – NÓI (LISTENING + SPEAKING):

NN. CƠ BẢN

246

 

357

08:00-9:30

10, 17

2,000,000 đ

NN. TRUNG CẤP

14:00-15:30

11, 18

2. LỚP CHUYÊN LUYỆN ĐỌC – VIẾT (READING + WRITING):

ĐV. CƠ BẢN

246

 

357

09:30-11:00

12, 19

2,000,000 đ

ĐV. TRUNG CẤP

15:30-17:00

13, 20

  

- ĐĂNG KÝ 2 HOẶC NHIỀU LỚP CHUYÊN LUYỆN ĐƯỢC GIẢM 100K.

 

 

- ĐĂNG KÝ THEO NHÓM 5 BẠN ĐƯỢC GIẢM 100K/BẠN/KHÓA.

 
 Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè