CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ TEENS – THÁNG 3 + 4 / 2020

 

 

 

1. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CÁC EM TỪ 11 ĐẾN 12 TUỔI

 

- Dành cho các em lớp 6, 7 ôn lại chương trình học và bồi dưỡng nâng cao tiếng Anh và thi các văn bằng quốc tế khác: luyện thi chứng chỉ CAMBRIDGE: KET, PET hoặc chương trình Toefl Junior Level A (655 – 690).

- Chương trình học kéo dài 24 tháng, với 08 khóa, mỗi khóa 3 tháng (KET 1, 2, 3, 4, PET 1, 2, 3, 4) / Toefl Junior A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

 

LỚP TEENS

11–12 TUỔI

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC

HỌC PHÍ

(4 TUẦN)

THỨ 7 + CN

08h – 10h / 09h – 11h

14h – 16h/ 16h – 18h

7/3  &  21/3  &  4/4/2020

- 12 TUẦN / KHÓA

(1,200,000 Đ / 4 TUẦN)

 

3,600,000 Đ / KHÓA  

THỨ 2 – 4

17h – 19h/ 18h – 20h

4/3  &  18/3  &  6/4/2020

THỨ 3 – 5

17h – 19h/ 18h – 20h

---

THỨ 4 – 6

17h – 19h/ 18h – 20h

---

QUÝ PHỤ HUYNH VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN

 

 

2. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CÁC EM TỪ 13 ĐẾN 14 TUỔI

 

- Dành cho các em lớp 8, 9 luyện thi vào lớp chọn môn tiếng Anh trường chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hữu Huân và các văn bằng quốc tế khác: luyện thi chứng chỉ CAMBRIDGE: FCE, CAE hoặc chương trình Toefl Junior Level B (695 – 740).

- Chương trình học kéo dài 24 tháng, với 08 khóa, mỗi khóa 3 tháng (FCE 1, 2, 3, 4, CAE 1, 2, 3, 4) / Toefl Junior B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

 

LỚP TEENS 13–14 TUỔI

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC

HỌC PHÍ

(4 TUẦN)

THỨ 7 + CN

08h – 10h / 09h – 11h

14h – 16h/ 16h – 18h

7/3  &  21/3  &  4/4/2020

- 12 TUẦN / KHÓA

(1,200,000 Đ / 4 TUẦN)

 

3,600,000 Đ / KHÓA 

THỨ 2 – 4

17h – 19h/ 18h – 20h

4/3  &  18/3  &  6/4/2020

THỨ 3 – 5

17h – 19h/ 18h – 20h

---

THỨ 4 – 6

17h – 19h/ 18h – 20h

---

QUÝ PHỤ HUYNH VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN

 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè