CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ TEENS – ANH VĂN DÀNH CHO THIẾU NIÊN

 

 

 

1. CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ TEENS DÀNH CHO CÁC EM TỪ 11 ĐẾN 12 TUỔI

 

- Dành cho các em lớp 6, 7 ôn lại chương trình học và bồi dưỡng nâng cao tiếng Anh và thi các văn bằng quốc tế khác: luyện thi chứng chỉ CAMBRIDGE: KET, PET hoặc chương trình Toefl Junior Level A (655 – 690).

- Chương trình học kéo dài 24 tháng, với 06 khóa, mỗi khóa 4 tháng (KET 1, 2, 3, PET 1, 2, 3) / Toefl Junior A1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 

LỚP TEENS

11–12 TUỔI

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC

HỌC PHÍ

(4 TUẦN)

THỨ 7 + CN

08h – 10h/ 10h – 12h

14h – 16h/ 16h – 18h

20/10  &  03/11  &  17/11

- 16 TUẦN / KHÓA

- 900,000 Đ / 4 TUẦN

 

(3,400,000 Đ/KHÓA)

THỨ 2 – 4

16h – 18h/ 18h – 20h

24/10  &  05/11  &  19/11

THỨ 3 – 5

16h – 18h/ 18h – 20h

25/10  &  06/11  &  20/11

THỨ 4 – 6

16h – 18h/ 18h – 20h

26/10  &  07/11  &  21/11

QUÝ PHỤ HUYNH VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN

 

 

2. CHƯƠNG TRÌNH ANH NGỮ TEENS DÀNH CHO CÁC EM TỪ 13 ĐẾN 14 TUỔI

 

- Dành cho các em lớp 8, 9 luyện thi vào lớp chọn môn tiếng Anh trường chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hữu Huân và các văn bằng quốc tế khác: luyện thi chứng chỉ CAMBRIDGE: FCE, CAE hoặc chương trình Toefl Junior Level B (695 – 740).

- Chương trình học kéo dài 24 tháng, với 06 khóa, mỗi khóa 4 tháng (FCE 1, 2, 3, CAE 1, 2, 3) / Toefl Junior B1, 2, 3, 4, 5, 6). 

 

LỚP TEENS 13–14 TUỔI

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC

HỌC PHÍ

(4 TUẦN)

THỨ 7 + CN

08h – 10h/ 10h – 12h

14h – 16h/ 16h – 18h

20/10  &  03/11  &  17/11

- 16 TUẦN / KHÓA

- 900,000 Đ / 4 TUẦN

 

(3,400,000 Đ/KHÓA)

THỨ 2 – 4

16h – 18h/ 18h – 20h

24/10  &  05/11  &  19/11

THỨ 3 – 5

16h – 18h/ 18h – 20h

25/10  &  06/11  &  20/11

THỨ 4 – 6

16h – 18h/ 18h – 20h

26/10  &  07/11  &  21/11

QUÝ PHỤ HUYNH VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN

 

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè