CÁC LỚP TIẾNG ANH THÁNG 8 + 9 + 10 + 11 + 12 / 2020

 

1. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CÁC EM TỪ 11 ĐẾN 12 TUỔI

 

- Dành cho các em lớp 6, 7 ôn lại chương trình học và bồi dưỡng nâng cao tiếng Anh và thi các văn bằng quốc tế khác: luyện thi chứng chỉ CAMBRIDGE: KET, PET hoặc chương trình Toefl Junior Level A (655 – 690).

- Chương trình học kéo dài 24 tháng, với 08 khóa, mỗi khóa 3 tháng (KET 1, 2, 3, 4, PET 1, 2, 3, 4) / Toefl Junior A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

  

LỚP TEENS

11–12 TUỔI

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC

HỌC PHÍ

(4 TUẦN)

THỨ 7 + CN

08h – 9h30/ 10h – 11h30

14h – 15h30/ 15h30 – 17h

15/8 & 12/9 & 10/10 & 7/11 & 5/12

- 3 HỌC KỲ / NĂM

1,200,000 Đ

THỨ 2 – 4

17h30 – 19h/ 19h30 – 21h

---

THỨ 3 – 5

17h30 – 19h/ 19h30 – 21h

18/8 & 15/9 & 15/10 & 12/11 & 8/12

THỨ 4 – 6

17h30 – 19h/ 19h30 – 21h

19/8 & 16/9 & 16/10 & 11/11 & 9/12

QUÝ PHỤ HUYNH VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 2 TUẦN

 

2. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CÁC EM TỪ 13 ĐẾN 14 TUỔI

 

- Dành cho các em lớp 8, 9 luyện thi vào lớp chuyên, môn tiếng Anh trường chuyên Lê Hồng Phong, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Hữu Huân và các văn bằng quốc tế khác: luyện thi chứng chỉ CAMBRIDGE: FCE, CAE hoặc chương trình Toefl Junior Level B (695 – 740).

- Chương trình học kéo dài 24 tháng, với 08 khóa, mỗi khóa 3 tháng (FCE 1, 2, 3, 4, CAE 1, 2, 3, 4) / Toefl Junior B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8). 

 

LỚP TEENS 13–14 TUỔI

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC

HỌC PHÍ

(4 TUẦN)

THỨ 7 + CN

08h – 9h30/ 10h – 11h30

13h30 – 15h/ 15h30 – 17h

15/8 & 12/9 & 10/10 & 7/11 & 5/12

- 3 HỌC KỲ / NĂM

1,200,000 Đ

THỨ 2 – 4

17h30 – 19h/ 19h30 – 21h

---

THỨ 3 – 5

17h30 – 19h/ 19h30 – 21h

18/8 & 15/9 & 15/10 & 12/11 & 8/12

THỨ 4 – 6

17h30 – 19h/ 19h30 – 21h

19/8 & 16/9 & 16/10 & 11/11 & 9/12

QUÝ PHỤ HUYNH VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 2 TUẦN

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè