CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THÁNG 10 + 11

 

 

 

1. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CÁC BÉ TỪ 4 ĐẾN 6 TUỔI

 

 

- Dành cho các bé mới bắt đầu làm quen với tiếng anh: biết đồ vật xung quanh, màu sắc, đánh vần, tập nói, hát, ...

- Chương trình học kéo dài 24 tháng, với 08 khóa, mỗi khóa 3 tháng (Primary Kids 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) bao gồm lớp cơ bản và lớp nâng cao.

 

LỚP KIDS

4–6 TUỔI

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC

HỌC PHÍ

(4 TUẦN)

THỨ 7 + CN

08h – 10h / 09h – 11h

15h – 17h

5/10  &  19/10 

26/10  &  2/11

- 12 TUẦN / KHÓA


(1,200,000 Đ / 4 TUẦN)

 

3,600,000 Đ / KHÓA

 

 

THỨ 2 – 4

17h – 19h/ 18h – 20h

7/10  &  21/10

4/11  &  18/11

THỨ 3 – 5

17h – 19h/ 18h – 20h

---

THỨ 4 – 6

17h – 19h/ 18h – 20h

---

QUÝ PHỤ HUYNH VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN

 

 

 

2. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CÁC BÉ TỪ 6 ĐẾN 8 TUỔI

 

- Dành cho các bé vào lớp 1, 2, 3 theo chương trình tiểu học phân ban công lập & quốc tế, và luyện thi chứng chỉ CAMBRIDGE: Starters, Movers hoặc chương trình Toefl Primary Level A.

- Chương trình học kéo dài 24 tháng, với 08 khóa, mỗi khóa 3 tháng (Starters 1, 2, 3, 4 Movers 1, 2, 3, 4 / Toefl Primary A1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

 

LỚP KIDS

6–8 TUỔI

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC

HỌC PHÍ

(4 TUẦN)

THỨ 7 + CN

08h – 10h / 09h – 11h

15h – 17h

5/10  &  19/10 

26/10  &  2/11

- 12 TUẦN / KHÓA

(1,200,000 Đ / 4 TUẦN)

 

3,600,000 Đ / KHÓA

THỨ 2 – 4

17h – 19h/ 18h – 20h

7/10  &  21/10

4/11  &  18/11

THỨ 3 – 5

17h – 19h/ 18h – 20h

---

THỨ 4 – 6

17h – 19h/ 18h – 20h

---

QUÝ PHỤ HUYNH VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN

 

 

3. CHƯƠNG TRÌNH DÀNH CHO CÁC BÉ TỪ 8 ĐẾN 10 TUỔI

 

- Dành cho các em lên lớp 4, 5 luyện thi vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa và thi các văn bằng quốc tế khác: luyện thi chứng chỉ CAMBRIDGE: Movers, Flyers hoặc chương trình Toefl Primary Level B.

- Chương trình học kéo dài 24 tháng, với 08 khóa, mỗi khóa 3 tháng (Movers 4, 5, 6, Flyers 1, 2, 3, 4, Test) / Toefl Primary B1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8).

 

LỚP KIDS

8–10 TUỔI

GIỜ HỌC

NGÀY KHAI GIẢNG

KHÓA HỌC

HỌC PHÍ

(4 TUẦN)

THỨ 7 + CN

08h – 10h / 09h – 11h

15h – 17h

5/10  &  19/10 

26/10  &  2/11

- 12 TUẦN / KHÓA

(1,200,000 Đ / 4 TUẦN)

 

3,600,000 Đ / KHÓA

THỨ 2 – 4

17h – 19h/ 18h – 20h

7/10  &  21/10

4/11  &  18/11

THỨ 3 – 5

17h – 19h/ 18h – 20h

---

THỨ 4 – 6

17h – 19h/ 18h – 20h

---

QUÝ PHỤ HUYNH VUI LÒNG ĐĂNG KÝ TRƯỚC 1 TUẦN

   

  Về trang trước      Về đầu trang      Chia sẻ facebook     Gửi bạn bè